05.56 น. ตัวแทนนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 28 (อะตอมเกมส์)

#ทีมแม่โจ้ #อะตอมเกมส์28 #Atomgames28th
 

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยแม่โจ้ นำบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมจัดโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมให้กับโรงเรียนบ้านแม่ตะละ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำ ปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรังภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตะละ 
 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สาขาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำปี 2561 ของสาขาวัสดุศาสตร์ ณ อาคารวิทยาสาสตร์ 60ปี แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ได้นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจในองค์กรหรือสถานประกอบการ พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่รุ่นน้องลุ่นต่อไปในการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่การปฏิบัติสหกิจต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทั้งหมด 7นายกสโมสรนักศึกษา


คณะกรรมการFACEBOOK PAGE SMO
FACEBOOK PAGEสถิติผู้เยี่ยมชม